Ardi Dortmans

Ardi Dortmans is Principal Scientist bij TNO. Hij is gespecialiseerd in materiaaltechnologie en programmamanager Complexiteit en Energie Opslag en Conversie. Sinds 2016 is hij de trekker van de NWA route Circulaire Economie en Grondstoffenefficiëntie, daarnaast is hij lid van de NWO programmacommissie Duurzame Business Modellen en lid van het Groene Brein. 

Aart Roos

Aart Roos is CEO Outdoor Living Group en voormalig CEO van Koninklijke Auping bv (2012-2017). Voor zijn komst naar de producent en retailer van duurzaam en optimaal slaapcomfort vervulde hij internationale marketing en general management rollen bij achtereenvolgens Koninklijke Grolsch (1990-1995), Whirlpool Europe (1995-2009) en DMG/Mandemakersgroep (2009-2012). Aart woonde en werkte meer dan 14 jaar in verschillende Europese landen. Bij Koninklijke Auping realiseerde hij een turnaround. Met grote passie en visie heeft hij van Koninklijke Auping een inspirerend voorbeeld gemaakt voor circulaire bedrijfsvoering binnen de Nederlandse maakindustrie. Aart zet zich in als key-note speaker om het circulair ondernemen vanuit de praktijk voor het voetlicht te brengen.

Marleen Janssen Groesbeek

Marleen Janssen Groesbeek is lector Sustainable Finance and Accounting. Marleen studeerde Economische Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. In 2013 werd ze Sustainability Manager Engagement & Learning bij Koninklijke DSM. Ze maakt deel uit van de klankbordgroep Gedrag & Ethiek bij NBA.
Marleen is al meer dan 20 jaar specialist op het gebied van duurzaam ondernemen. In 1993 schreef zij haar eerste artikelen hierover. Sindsdien publiceert zij regelmatig boeken en artikelen over duurzaamheid. Marleen legt zich toe op duurzaam en ethisch beleggen en duurzame verslaggeving. Financiën en het afleggen van verantwoording moeten duurzaam ondernemen mainstream maken. Onderzoek is nodig om feiten en mythes van elkaar te onderscheiden.

Marc van der Meer

Marc van der Meer is sinds maart 2013 voor één dag in de week bijzonder hoogleraar onderwijsarbeidsmarkt bij ReflecT, Tilburg Law School en het Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel. Vanaf juni 2015 werkt hij ook één dag per week voor Europese projecten in het kader van dezelfde leerstoel. Tevens is Marc onafhankelijk wetenschappelijk adviseur voor het beroepsonderwijs. Zo is hij voor twee dagen per week verbonden aan SBB. Daarnaast is Marc sinds 2012 voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen (NvA).

Michel Schuurman

Michel Schuurman is directeur Economie en Politiek MVO Nederland. Hij is binnen MVO Nederland verantwoordelijk voor het opzetten en begeleiden van programma’s en projecten op het gebied van circulaire economie en klimaat. Zijn aandachtsgebied en inbreng is enerzijds de procesmatige kant van innovatie en anderzijds de condities creëren voor realisatie en opschaling. Coalities bouwen en matchmaking realiseren zijn hierbij kernwoorden. Voor Michel staat duurzaam ondernemen synoniem aan succesvol ondernemen; een voortdurend verbeterproces van innovatie, realisatie, ondernemersgeest en samenwerking.

Geanne van Arkel

Geanne van Arkel is Head of Sustainable Development bij Interface. Deze tapijttegelfabrikant heeft het doel om een herstellende bijdrage te leveren aan milieu en maatschappij. Geanne werkt aan - sectoroverschrijdende - samenwerkingsverbanden in de circulaire, biobased economie, waarbij haar focus ligt op het creëren van inclusieve circulaire bedrijfsmodellen die niet alleen een lage carbon footprint hebben maar ook bijdragen aan het realiseren van de Sustainable Development Goals. Daarbij past ze de principes van biomimicry – het leren van de natuur -, The Natural Step en The Blue Economy toe. Volgens haar gaat duurzaamheid over het toepassen van nieuwe waarden zodat je succes vanuit een ander perspectief ziet. Geanne is MVO Manager van het Jaar 2018.

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren