Vijf colleges en een slot-seminar over de circulaire economie

We leven in een verandering van tijdperk. Complexe vraagstukken over het klimaat, energie en grondstoffen worden verbonden met de economie. De opgave om een transitie in de economie te realiseren, van lineair naar circulair. Maar wat is dat, een circulaire economie? En wat betekent dat voor bedrijven, processen en business- en verdienmodellen? Is wat meer recyclen voldoende of gaat het echt om anders denken en organiseren?
 

Tijdens deze inspirerende collegereeks belichten academische specialisten de verschillende organisatie-aspecten van de circulaire economie;
Er wordt stil gestaan bij aannames, principes, strategieën en waardecreatie binnen de politiek bestuurlijke context in Nederland;
Bespreken van ‘lastige’ vraagstukken die meer dan alleen een antwoord vragen gericht op de praktijk;
Aangevuld met praktijkervaringen van gastsprekers, waar uiteraard ruimte is voor debat;

Inclusief een slot-seminar, bestaande uit een actualiteitencollege. Hiervoor kunt u een eigen gast meenemen.

Leer om zelf de transitie naar een circulaire organisatie te maken.

 

 

Voor wie?

Deze reeks is waardevol voor: managers, directeuren, CEO's, CFO's, DGA’s en interne en externe adviseurs in overheid en bedrijfsleven, kortom voor iedereen die een organisatie circulair wil (helpen) maken en die de eerste stappen richting de circulaire economie al heeft gezet.

Ervaring van een deelnemer

Zes avonden circulaire economie aan de hand van professionals/ervaringsdeskundigen geven een actueel beeld van waar we staan en wat er nog in het verschiet ligt. Met behoud van welvaart, gezondheid en geluk leven en werken binnen de draagkracht van de aarde.

Wim van Vilsteren
Waterschap Vallei en Veluwe

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren