Vijf colleges en een slot-seminar over de circulaire economie

We leven in een verandering van tijdperk. Complexe vraagstukken over het klimaat, energie en grondstoffen worden verbonden met de economie. De opgave om een transitie in de economie te realiseren, van lineair naar circulair. Maar wat is dat, een circulaire economie? En wat betekent dat voor bedrijven, processen en business- en verdienmodellen? Is wat meer recyclen voldoende of gaat het echt om anders denken en organiseren?
 

Tijdens deze inspirerende collegereeks belichten academische specialisten de verschillende organisatie-aspecten van de circulaire economie;
Er wordt stil gestaan bij aannames, principes, strategieën en waardecreatie binnen de politiek bestuurlijke context in Nederland;
Bespreken van ‘lastige’ vraagstukken die meer dan alleen een antwoord vragen gericht op de praktijk;
Aangevuld met praktijkervaringen van gastsprekers, waar uiteraard ruimte is voor debat;

Inclusief een slot-seminar, bestaande uit een actualiteitencollege. Hiervoor kunt u een eigen gast meenemen.

Leer om zelf de transitie naar een circulaire organisatie te maken. Schrijf je in en start op 5 november.

De voorjaarsreeks loopt op dit moment. Wil je daar nog iets over weten? Klik dan hier.

 

 

Voor wie?

Deze reeks is waardevol voor: managers, directeuren, CEO's, CFO's, DGA’s en interne en externe adviseurs in overheid en bedrijfsleven, kortom voor iedereen die een organisatie circulair wil (helpen) maken en die de eerste stappen richting de circulaire economie al heeft gezet.

Vol = vol

November lijkt nog ver weg, maar dit is een gewilde collegereeks met een maximum aantal deelnemers. Schrijf je in en start op 5 november het eerste college met Jan Jonker, hoogleraar Duurzaam Ondernemen.

Inschrijven