Duo-college

Duo-college 4: 22 november 2018

College 1: Grip op grondstoffen
Docent: Jan-Henk Welink

In de circulaire economie is het hergebruik van grondstoffen de laatste mogelijkheid om grondstoffen in de kringloop te houden. Veel grondstoffen lijken eindeloos herbruikbaar te zijn. Echter valt dit in de praktijk tegen. En als het dan lukt dan lijken hoeveelheden grondstoffen roet in het eten te gooien.

Dit college gaat over de mogelijkheden en vooral onmogelijkheden van de herbruikbaarheid van onze grondstoffen. De oorzaken van de onmogelijkheden worden uiteengezet en mogelijke oplossingen naar voren gebracht. De benodigde en gegarandeerde kwaliteit en hoeveelheden spelen hierbij een belangrijke rol.

 

College 2: Normen voor circulair handelen
Docent: Dick Hortensius

Normen en certificaten zijn een belangrijke basis voor contractuele relaties en vertrouwen tussen marktpartijen. Marktacceptatie van innovatieve producten is van essentieel belang voor de transitie naar een circulaire economie. Om opschaling van circulaire producten en diensten te realiseren moeten overheid en bedrijfsleven voldoen aan (internationaal) geldende normen.

Dick Hortensius bespreekt in zijn college hoe bestaande normen ‘circular economy proof’ worden en waarom nieuwe normen nodig zijn als basis voor samenwerking tussen ketenpartners. Normen zijn ook een goed instrument voor vastleggen van ‘good practices’ en het verspreiden van praktisch toepasbare kennis als resultaat van wetenschappelijk onderzoek. Normalisatie heeft een sterke internationale dimensie en draagt bij aan verduurzaming van mondiale handelsketens.

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.