The Big CE Picture

College 1: 1 november 2018
Docent: Jan Jonker 
Gast: Ardi Dortmans

Het idee van een Circulaire Economie (CE) staat ‘opeens’ volop in de belangstelling. De overheid heeft ambitieuze plannen tot 2030 en 2050, de EU een ‘Actionplan’ en het aantal adviezen en rapporten is al niet meer te tellen. Maar waar staat die CE eigenlijk voor. Wat zijn de roots en wat zijn de onderliggende concepten. Hoe verhoudt duurzaamheid zich ten opzichte van circulair. In dit eerste college wordt en ‘Big Picture’ gegeven van het conceptuele en beleidsmatige debat rond de CE. De gastspreker van deze avond gaat in op een aantal weerbarstige vraagstukken die zich voordoen in zijn praktijk.

Circulaire Economie als organisatie

Circulair handelen is op zich een eeuwenoud verschijnsel. De Romeinen recycleden al op grote schaal glas en in de middeleeuwen werden oude Romeinse gebouwen gesloopt om kerken te bouwen. Hergebruiken was vooral ingegeven uit economische overwegingen: het was praktisch, goedkoper of kwam voort uit schaarste. Recyclen vanuit duurzaamheidsoverwegingen was toen nog niet aan de orde. In de Circulaire Economie wordt het economische aspect nadrukkelijk wel gecombineerd met duurzaamheid als een maatschappelijk belangrijk thema. CE wordt op diverse schalen binnen en buiten Nederland georganiseerd. Ardi Dortmans schetst hoe deze organisatie de afgelopen decennia is ontstaan, wat de actuele stand van zaken is (o.a. Grondstoffenakkoord) en hoe zich dat de komende jaren ontwikkelt.

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.