Jan Jonker

Jan Jonker

Jan is hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Zijn werk richt zich op drie samenhangende thema’s. Trends en ontwikkelingen die samen een veranderende economie vormgeven (de ‘WEconomy’), op business modellen die het mogelijk de waarden duurzaam, inclusief en circulair ondernemen te realiseren en op het ontwikkelen van (crypto) transactie-systemen genaamd Hybride Bankieren. Hij is auteur van o.a. de boeken ‘Nieuwe Business Modellen’ en ‘De kunst van Veranderen’. Onlangs publiceerde hij over business modellen voor de circulaire economie het boek ‘Eén Zwaluw voorspelt veel goeds’.

 
Niels Faber

Niels Faber

Niels Faber is onderzoeker aan de Radboud Universiteit Nijmegen en docent aan de Hanzehogeschool Groningen. Sinds 2002 doet hij onderzoek op het gebied van duurzaamheid, specifiek naar circulaire economie, organisatievormen en besluitvorming. Hij is auteur van meer dan 60 publicaties, inclusief boeken, boekhoofdstukken en artikelen en conferentiebijdragen. Tevens is hij co-redacteur van een serie online columns over de circulaire economie.

 
Hans Stegeman

Hans Stegeman

Hans Stegeman is sinds 1 februari werkzaam bij Triodos Investment Management als head of research and investment strategy. Daar is hij verantwoordelijk voor de investment strategie voor de fondsen die beleggen in beursgenoteerde bedrijven. Als onderdeel daarvan houdt hij zich bezig met onderzoek naar economische ontwikkelingen in relatie tot de transitie naar een circulaire en duurzamere economie. Daarvoor was hij werkzaam bij de Rabobank, laatstelijk als hoofdeconoom Nederland. Bij de Rabobank heeft hij zich beziggehouden met langetermijnontwikkelingen en scenario’s, strategie, duurzame en circulaire economie. Natuurlijk volgde en becommentarieerde hij ook de (inter-)nationale economische ontwikkelingen op korte en lange termijn. Daarnaast is hij op dit moment bezig aan een proefschrift over de macro-economische kant van de circulaire economie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hans heeft Algemene Economie gestudeerd aan de Universiteit Maastricht en werkte hiervoor onder andere als onderzoeker bij het Centraal Planbureau.

 
Jan-Henk Welink

Jan-Henk Welink

Jan-Henk Welink heeft het Kennisplatform Duurzaam Grondstoffenbeheer opgericht in 2011, vanuit de TU Delft. Dit kennisplatform streeft er naar kennis over het duurzaam gebruiken van grondstoffen zo veel mogelijk te verspreiden vanuit de universiteiten. Men verzorgt seminars en lesdagen en voert projecten uit voor bedrijfsleven en overheid. Jan-Henk (Universiteit Twente, Werktuigbouwkunde, 1993) heeft een lange achtergrond in het afvalmanagement en duurzame energie.

 
Dick Hortensius

Dick Hortensius

Dick Hortensius werkt als senior-consultant bij NEN Milieu & Maatschappij. Hij begeleidt nationale en internationale normalisatieprojecten op het gebied van (milieu)managementsystemen en verwante onderwerpen. Hij is bij NEN betrokken bij tal van activiteiten op het gebied van duurzaam en maatschappelijke verantwoord ondernemen. Hij is ook actief als docent in trainingen op dit gebied en auteur van diverse praktijkgidsen.

 
Derk Loorbach

Derk Loorbach

Derk Loorbach is professor van sociaal economische transities en directeur van DRIFT (Dutch Reserach Institute For Transitions) aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij was een van de eerste onderzoekers die het concept en de benadering van transitie management ontwikkelde. Hij begon zijn professionele carrière als onderzoeker voor het International Centre for Integrative Studies (ICIS) in Maastricht. Binnen dit onderzoek richtte hij zich op de ontwikkeling van transitie management in zowel theorie als praktijk. In 2004 startte hij, samen met Jan Rotmans, DRIFT. DRIFT is een baanbrekend interdisciplinair instituut dat onderzoek combineert met nauwe samenwerking met de politiek en het bedrijfsleven om zo een duurzamere maatschappij te ontwikkelen.

 

Boekenpakket cadeau

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.